Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem Rozesłania Apostołów i dawne kolegium pijarów w Chełmie

            Pierwotna świątynia (katedra, a później kościół parafialny), drewniana została ufundowana w 1417 przez Władysława Jagiełłę. Spłonęła ona w 1578 roku. Następny kościół, kamienny, w stylu renesansowym wybudowano w 1585 roku. Ten, wskutek zniszczeń wojennych, został rozebrany w 1754 (oprócz kaplicy Matki Boskiej Łaskawej, którą rozebrano dopiero w 2. połowie XIX wieku). Około 1667 przy kościele parafialnym osadzono pijarów. W latach 1668 - 1772 wybudowali oni gmach kolegium, a w latach 1753 - 1763 nowy kościół. Ten został konsekrowany w 1795 roku.

Grafika losowa