Dzisiejsza data:

Klasztor

            Jest barokowy, nieco przekształcony, na zewnątrz częściowo pozbawiony cech stylowych, frontem zwrócony na północ. Piętrowy, na dwukondygnacyjnych piwnicach sklepionych kolebkowo i kolebkowo z lunetami. Ma plan czworokąta, z prostokątnym wirydarzem wewnątrz. Składa się z trzech, nierównej długości skrzydeł mieszkalnych i czwartego, wschodniego, przylegającego do kościoła, mieszczącego na parterze sklepiony krużganek a na piętrze korytarz. Skrzydło tylne wysunięte jest ryzalitowo poza elewację skrzydła poprzecznego. Skrzydło frontowe jest krótsze, z dostawionymi od północnego zachodu nowszymi budynkami. Narożnik południowo -zachodni podparty jest silną, skośną skarpą. Elewacje mają częściowo podziały ramowo-pilastrowe. Elewacja frontowa została przekształcona w przełomie XIX/XX wieku. Gzyms wieńczący jest profilowany. Okna są prostokątne a dachy dwuspadowe, kryte blachą.

            Wnętrze częściowo zostało podzielone nowszymi ściankami działowymi i przekształcone. Od strony wirydarza na parterze są krużganki sklepione kolebkowo-krzyżowo, na piętrze korytarze o częściowo zachowanych, analogicznych sklepieniach. Od zewnątrz jest ciąg pomieszczeń - na parterze o sklepieniach kolebkowo-krzyżowych, kolebkowych z lunetami i dwóch narożnych o sklepieniach spłaszczonych kopulastych; na piętrze krytych sufitami. W narożniku południowo-wschodnim mieści się klatka schodowa sklepiona kolebkowo z lunetami.

            W zasobach klasztoru znajduje się kronika prowadzona od czasu jego założenia (tom I z około połowy XVIII wieku), z licznymi miniaturami akwarelowymi, wykonanymi przez brata Paschalisa (?).

            Dziedziniec przed fasadą kościoła i klasztoru otoczony jest od wschodu i północy murem z 1755, z zamkniętymi odcinkowo wnękami od wewnątrz. Niegdyś przy murze znajdowały się kapliczki z Drogą Krzyżową, zostały one rozebrane na przełomie XIX/XX wieku. Od północy, na wprost fasady, w murze znajduje się późnobarokowa bramka, później przerabiana. Jest ona prostokątna, dwukondygnacyjna. W przyziemiu ma arkadowe przejście zamknięte od zewnątrz półkoliście, a od wewnątrz odcinkowo, flankowane masywnymi filarami. Jej elewacja frontowa ma podziały ramowo-pilastrowe, w drugiej kondygnacji jest wnęka zamknięta półkoliście. Daszek dwuspadowy, kryty blachą. W 2007 na zewnętrznych ścianach bramki odkryto malowidła ścienne, prawdopodobnie trzecią stację dawnej Drogi Krzyżowej.

            Od południa kościół i klasztor są otoczone ogrodem założonym przed połową XVIII wieku. Po zewnętrznej stronie muru, na północny zachód od kościoła znajduje się figura wystawiona w 1856 kosztem klasztoru.

Jest ona kamienna, w kształcie wysokiej, kanelowanej kolumny korynckiej z czworobocznym cokołem, na której stoi rzeźba NMP Immaculaty (Niepokalanie Poczętej).

bramkafragment
bramkafragment
chrystusukfragment
chrystusukfragment
figuradetal
figuradetal
figurafragment
figurafragment
kolumnaznmp
kolumnaznmp
obrazwantoniego
obrazwantoniego
obrazwantoniegodetal
obrazwantoniegodetal
opispomnikamadonny
opispomnikamadonny
otarzgwnydekoracja
otarzgwnydekoracja
otarzgwnyfragment
otarzgwnyfragment
pnobarokowabramka
pnobarokowabramka
postachrystusanauku
postachrystusanauku
stacjaix
stacjaix
stacjax
stacjax
stacjaxi
stacjaxi
stacjaxii
stacjaxii
stacjaxiv
stacjaxiv
szczytfasady
szczytfasady
tabernakulum
tabernakulum
tabernakulumfragment
tabernakulumfragment
uktczowy
uktczowy
witra
witra

Grafika losowa