Dzisiejsza data:

Źródła

1. Katalog zabytków - powiat lubelski

2. M. Kurzej, Jan Wolff: monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich, Kraków 2009

Grafika losowa