Dzisiejsza data:

Wyposażenie

           Wyposażenie wnętrza (drewniany ołtarz główny i ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica) jest jednolite (wykonane w tym samym warsztacie snycerskim), rokokowe, pochodzi z 3. ćwierci XVIII wieku. W ołtarzu głównym znajdują się rzeźby św. Anny i św. Joachima oraz obraz Chrztu Chrystusa w Jordanie (XIX wiek), w zwieńczeniu obraz św. Tadeusza Judy (2. połowa XVIII wieku). Tabernakulum jest współczesne ołtarzowi. Dwa ołtarze boczne są analogiczne, z rzeźbami aniołów i puttów w zwieńczeniu. W lewym znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XVII wiek), w sukience i srebrnych koronach z przełomuXVII/XVIII wieku. W zwieńczeniu obraz Kazania św. Franciszka Ksawerego (XVIII wiek). W ołtarzu prawym jest obraz św. Józefa z Dzieciątkiem (początek XIX wieku), w sukience srebrnej pozłacanej. W zwieńczeniu obraz św. Stanisława biskupa (XVIII wiek).

           Ambona ma baldachim w kształcie muszli, niegdyś znajdowała się na nim rzeźba. Przyścienna chrzcielnica, z rzeźbą anioła na zaplecku, zwieńczona jest muszlowym baldachimem. Prospekt organowy jest barokowy (zapewne z początku XVIII wieku), silnie uzupełniany. Jedną kropielnicę wykonano z dużej muszli morskiej, druga jest barokowa (XVIII wiek), kamienna, puklowana.

           W kościele znajdują się portrety Anny ze Stanisławskich Zbąskiej, primo voto Warszyckiej, secundo voto Oleśnickiej - podkomorzyny lubelskiej, dobrodziejki parafii (zm. 1701) - z XVII wieku oraz Jadwigi Niemyskiej, primo voto Sulimierskiej, podsędkowej ziemi lubelskiej, właścicielki Dysa (zm. 1732). Jest także epitafium Józefa Oborskiego (zm. 1833).

           Na wyposażeniu jest między innymi rokokowa monstrancja (koniec XVIII w.), z figurkami Abrahama i Melchizedeka na ramionach; kielich późnorenesansowy (lata 30. XVII w.) oraz późnobarokowy (II poł. XVIII w.); cynowe lichtarze - barokowe (około poł. XVII wieku) i o charakterze późnobarokowym (XVIII - XIX wiek). Z szat liturgicznych: trzy nowe ornaty ze starą aplikacją (XVII - XVIII wiek), na jednym z nich Chrystus na Krzyżu w otoczeniu winorośli, oraz dalmatyka z tkaniny ze srebrną koronką (XVIII wiek).

Grafika losowa