Dzisiejsza data:

 

Architektura

            Kościół jest położony w południowo-zachodnim narożu rynku, orientowany, murowany z kamienia i otynkowany. Zbudowany na planie krzyża, jednonawowy, starsza część w stylu późnorenesansowym. Nawa jest prostokątna, trójprzęsłowa, z nieco węższym prezbiterium. Przy nim od północy znajduje się mała kruchta, a od południa zakrystia z niewielkim przedsionkiem. Do wschodniego przęsła nawy od północy i południa przylegają dwie kwadratowe kaplice (zapewne z XVIII wieku) oraz od południa kruchta. Podczas rozbudowy nawa została wydłużona w kierunku zachodnim (nowsza część jest nieco niższa), wokół tej nowej części dostawiono też niższą kruchtę. Wybudowano też wtedy nowy chór, całkowicie przebudowany został prospekt organowy (zwiększono liczbę głosów), a w podziemiach urządzono kaplicę przedpogrzebową. Boczne elewacje nawy i kaplica północna są wzmocnione skarpami (być może z XIX wieku). Dachy są dwuspadowe, nad zakrystiami pulpitowe, kryte blachą. Nad nawą wznosi się wieżyczka na sygnaturkę. Pod kościołem znajdują się krypty grobowe (obecnie niedostępne).

            Wewnątrz starsza część nawy rozczłonkowana jest pilastrami. Kościół przykryty jest sklepieniem kolebkowym z lunetami (w nowszej części nawy jest sufit), w kaplicach kolebkowo-krzyżowym. Za ołtarzem głównym zachował się niewielki fragment późnorenesansowej sztukaterii (zapewne z 1. połowy XVII wieku).

Grafika losowa