Dzisiejsza data:

 Ołtarze i ambona

            Drewniany, malowany na biało ołtarz główny jest klasycyzujący (około połowy XIX wieku), z obrazem św. Judy Tadeusza Apostoła. (XVIII - XIX wiek). Tabernakulum rokokowe (2. połowa XVIII wieku). Dwa ołtarze boczne są analogiczne - klasycystyczne (koniec XVIII wieku). W nich barokowe obrazy: w prawym Chrystus w ciemni (XVII wiek) i Wizja św. Franciszka (XVIII wiek) w zwieńczeniu; w lewym Matka Boska z Dzieciątkiem (2. połowa XVIII wieku).

            Ambona jest klasycystyczna (koniec XVIII wieku). Chrzcielnica późnobarokowa (2. połowa XVIII wieku) - z puklowaną czarą podtrzymywaną przez aniołka, z dekoracyjnymi pasami w partii środkowej. Na pokrywie rzeźba św. Jana Chrzciciela. Prospekt organowy ma charakter późnobarokowy ( XIX wiek?).

Grafika losowa