Dzisiejsza data:

 Architektura

            Kościół jest orientowany, murowany z cegły (część starsza) i kamienia (część nowsza), otynkowany, jednonawowy. Prezbiterium i starsza część nawy są późnobarokowe. Nawa pierwotnie zbliżona była do kwadratu, trójprzęsłowa, obecnie jest siedmioprzęsłowa. Prezbiterium jest węższe i niższe, dwuprzęsłowe, zamknięte trójbocznie. Przy nim od północy znajduje się dawna zakrystia (obecnie skarbczyk), od południa dawny skarbczyk (obecnie zakrystia). W ich przedłużeniu ku zachodowi, wzdłuż starszej części nawy, są wąskie lokalności z okresu rozbudowy kościoła.

            Podziały ścian nawy i prezbiterium na zewnątrz są ramowe, dwustrefowe. Wschodni szczyt nawy jest późnobarokowy, ma spływy wolutowe po bokach. Jego dolna kondygnacja rozczłonkowana jest pilastrami, górna zamknięta łukiem nadwieszonym. Ściana wschodnia prezbiterium zakończona jest ścianką szczytową, ujętą pilastrami i zamkniętą u góry wklęsło-wypukłym gzymsem. Po bokach ścianki, ponad pilastrami, są dwa wazony, a pośrodku otwór okienny (w płycinie zamkniętej łukiem nadwieszonym). Otwory okienne w kościele zamknięte są łukiem odcinkowym, o szerokich ościeżach. Dachy są dwuspadowe, nad zakrystiami pulpitowe, kryte blachą.

            Wewnątrz ściany rozczłonkowane są pilastrami podtrzymującymi gzyms. Starsza część nawy i prezbiterium przykryte są sklepieniem kolebkowym z lunetami, w pozostałych pomieszczeniach są sufity. Z prezbiterium do zakrystii i skarbczyka prowadzą dwa późnogotyckie portale (być może początek XVI wieku) - drewniane, o wykroju w ośli grzbiet, zapewne z dawnego kościoła drewnianego.

Grafika losowa