Dzisiejsza data:

 Pomnik nagrobny

           Obok kościoła wznosi się monumentalny pomnik nagrobny Emmy ze Stormów de Hirschfeld Bayer (zm. 1835), ufundowany przez jej męża, Macieja Bayera, inżyniera guberni radomskiej, budowniczego szosy z Lublina do Zamościa. Jest on kamienny (z piaskowca), w kształcie trzech nałożonych na siebie prostopadłościanów.

Ozdabiają go dwie rzeźby półleżących geniuszów podtrzymujących kartusze z napisem fundacyjnym. Z boku wmurowana jest tablica nagrobna Macieja Bayera (zm. 1861).

Grafika losowa