Dzisiejsza data:

 Dzwonnica

            Wbudowana w mur dzwonnica została wzniesiona w XVIII/XIX wieku (jak podaje A. Polski - około 1795). Jest późnobarokowa, murowana z cegły, otynkowana. Ma rzut kwadratu i trzy, wyraźnie zaznaczone kondygnacje o podziałach ramowych. W dwóch górnych kondygnacjach znajdują się otwory dzwonowe zamknięte półkoliście, w dolnej jest otwór wejściowy o podobnym kształcie. W szczycie elewacji biegnie gzyms wieńczący o kilku uskokach. Dach jest namiotowy, kryty blachą.

Grafika losowa