Dzisiejsza data:

 Ołtarze

           Ołtarz główny z zaprawy wapniowo-piaskowej i cztery ołtarze boczne są neorenesansowe. Ołtarz główny jest trójdzielny, ograniczony po bokach żłobkowanymi półkolumnami ze złoconymi kapitelami opartymi na wysokich, ośmiokątnych bazach. W polu środkowym znajduje się obraz Trójcy Przenajświętszej, po bokach wizerunki św. Teresy i św. Jana Nepomucena. Tabernakulum ozdobione jest bogato złoconymi kolumienkami korynckimi i rzeźbami. Cały ołtarz pomalowany jest na imitację marmuru.

            Cztery ołtarze boczne (z obrazami św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, św. Izydora, Matki Boskiej Częstochowskiej w złoconej sukience oraz krucyfiksem) znajdują się na ścianach bocznych, w polach wydzielonych przez pilastry, pod wnękami okiennymi. Stylistycznie nawiązują one do ołtarza głównego, pokryte są malowidłami naśladującymi marmur i złoceniami. Żłobkowane lub wypełnione ornamentami pilastry podtrzymują fryzy z motywami roślinnymi i zwieńczone są wazonami.

Grafika losowa