Dzisiejsza data:

 Wnętrze

           Wnętrze zostało całkowicie przebudowane, przykryte stropami. Ozdobione jest stylizowanymi pilastrami (zakończonymi od góry gzymsem), które wypełniają pola pomiędzy wnękami okiennymi. Wystrój wnętrza także w większości pochodzi z okresu przebudowy po I wojnie światowej.

Grafika losowa