Dzisiejsza data:

 

 

 Źródła

1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII, z. 8 - powiat krasnostawski, Warszawa 1964

2. A. Polski, Zarys dziejów parafii Fajsławice: w 250-lecie utworzenia parafii pw. św. Jana Nepomucena, Lublin-Fajsławice 2007

Grafika losowa