Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Fajsławicach

 Dzieje kościoła

           Pierwotny, drewniany kościół w Fajsławicach został wzniesiony w latach 1754-1757 z fundacji Anny i Konstantyna Ołtarzewskich. Usytuowany był na terenie starego cmentarza, spłonął w 1778 (wg innego źródła - w 1788).

           Obecny, ufundowany przez Wojciecha Saryusz Bielskiego i jego żonę Franciszkę (dziedziców dóbr Fajsławice), zbudowano w latach 1791-1795 według projektu Joachima Hempla. Pierwotnie pokryty był gontem. W 1913 planowano jego rozbudowę według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego, na przeszkodzie stanęła I wojna światowa. W jej trakcie pożar strawił dach, kopułę, sklepienie oraz wyposażenie wnętrza. Przy odbudowie kościoła (1916-1920) starano się zachować jego poprzedni wygląd.

Grafika losowa