Dzisiejsza data:

Cerkiew unicka istniała tu już w XVII wieku.

          W 1874 została przejęta przez prawosławnych, w 1916 spalona. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1924 - 1925 jako filialny parafii Malowa Góra. Wykańczano go jeszcze w 1941, w połowie lat 70-tych przeszedł remont.

          Nie jest orientowany, prezbiterium ma zwrócone na północ. Jest drewniany, konstrukcji słupowo-ramowej, obustronnie oszalowany (wieża nad chórem muzycznym szalowana z zewnątrz). Z więźbą dachową wieszarową. W rzucie złożony z nawy, prezbiterium, zakrystii i kruchty. Nawa jest prostokątna, otwarta na niewielkie, trójbocznie zamknięte prezbiterium łukiem elipsoidalnym (inne przyporządkowanie tego kościoła - salowy, z węższym trójbocznym występem w zamknięciu prezbiterium). Po obu stronach do prezbiterium przylegają kwadratowe zakrystie. Nad kruchtą wznosi się kwadratowa wieża. Jest ona węższa od nawy, nieco wysunięta przed lico fasady, trzykondygnacyjna, rozdzielona daszkami okapowym. Wejście do kościoła poprzedzone jest gankiem, wspartym na słupach, krytym daszkiem dwuspadowym. Nawa i prezbiterium nakryte są wspólnym, jednokalenicowym dachem (charakterystyczne dla kościołów salowych) - nad nawą dwuspadowym, nad częścią prezbiterialną wielopołaciowym. Nad zakrystiami daszki pulpitowe, na wieży namiotowy - wszystkie kryte blachą.

          Wnętrze w nawie i prezbiterium pokryte jest spłaszczonym beczkowo stropem (wg Maraśkiewicza jest to pozorne sklepienie odcinkowe). W zakrystii i kruchcie stropy belkowe z deskowym pułapem. Na tle południowej ściany nawy nadwieszony jest chór muzyczny wsparty na słupach. Okna są prostokątne, w zakrystiach zakończone półkoliście.

Źródła:

1. Janusz Maraśkiewicz, Aneta Semeniuk, Drewniane budownictwo sakralne. Powiat Biała Podlaska, Lublin 2001

2. Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII, z. 2 - powiat Biała Podlaska, Warszawa 2006

Grafika losowa