Dzisiejsza data:

dawniej cerkiew unicka Narodzenia NMP, przeniesiona z Horodyszcza koło Wisznic.

            Kaplica została wzniesiona w 1760 roku z fundacji Potockich, ówczesnych właścicieli miasteczka. Gruntownie odnowiona po 1811 roku staraniem Jana Frankowskiego, właściciela miasta. Od około 1875 prawosławna, zamieniona około 1919 roku na kościół rzymsko – katolicki Serca Jezusowego. Gruntownie restaurowana w 1935 roku, z częściowym zatarciem cech stylowych, wtedy też wzniesiona została dzwonnica. Odnowiona w 1954 roku i pomalowana olejno. Zwrócona prezbiterium na południe.

            Do Białki przyjechała w częściach, na miejscu złożyli ją górale z Kacwina. Wieś ufundowała ogrodzenie, podmurówkę i posadzkę. Od 1992 roku budynek służy jako świątynia filialna parafii św. Jana Chrzciciela w Parczewie.

            Jest drewniana, o konstrukcji zrębowej, oszalowana, ma nawę główną i dwie nawy boczne. 

 

Grafika losowa