Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej

Kościół ten to miejsce szczególnego kultu, związane z osobą św. siostry Faustyny Kowalskiej zwanej apostołką Bożego Miłosierdzia

zobacz prezentację ...

           To właśnie jej w 1931 r. objawił się Jezus i polecił namalowanie swojego wizerunku z podpisem „Jezu, ufam Tobie”. Obraz przedstawia Chrystusa Zmartwychwstałego z jedną ręką uniesioną w geście błogosławieństwa świata, a z drugą spoczywającą na sercu, z którego rozchodzą się dwa świetliste promienie – czerwony i niebieski, czyli symbole krwi i wody. Pierwowzór wizerunku Chrystusa Miłosiernego w 1934 r. stworzył malarz Eugeniusz Kwiatkowski wedle instrukcji siostry Faustyny, jednak w Białej Podlaskiej podziwiać możemy jedną z dwustu sześćdziesięciu kopii stworzonych przez Adolfa Hyłę. To właśnie jego wersja wizji objawienia rozpowszechniła się na całym świecie i w dużym stopniu przyczyniła się do szerzenia idei Bożego Miłosierdzia.

           Opisywany przedmiot kultu sprowadzony został do Białej Podlaskiej w 1982 r. z Doliny Miłosierdzia w Częstochowie. Początkowo przechowywany był w specjalnie do tego celu postawionej, drewnianej kapliczce. Dziś znajduje się w kościele Miłosierdzia Bożego wybudowanym w latach 1984–1996 i zajmuje zaszczytne miejsce w lewym bocznym ołtarzu. Innym obiektem poświadczającym żywy w Białej Podlaskiej kult Chrystusa Miłosiernego jest monumentalna, drewniana figura, naśladująca obraz „Jezu, ufam Tobie”, znajdująca się w centralnym punkcie prezbiterium i górująca nad całą świątynią. Jest to dzieło Wojciecha Bałosa z Makowa Podhalańskiego. Jezus ukazany jest na tle wielobarwnego witraża, biegnącego od sufitu do podłogi. Po Jego obu stronach, u dołu, znajdują się rzeźby św. Faustyny i św. Jana Pawła II, a jeszcze niżej – rzeźbione postacie aniołów, pomiędzy którymi umiejscowione jest tabernakulum. Cała dekoracja ołtarza głównego jest bardzo surowa, ukazana na jednolitym tle ceglanej ściany, która wraz z utrzymanymi w bieli, zdobnymi elementami konstrukcyjnymi tworzy charakterystyczny dla postmodernistycznej architektury wystrój wnętrza kościoła. Na uwagę zasługuje również prawy ołtarz boczny z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej, olbrzymie organy o dębowej konstrukcji z płaskorzeźbami aniołów grających na trąbach i napisem Ad Maiorem Dei Gloriam (z łac. ‘na większą chwałę Bożą’), a także liczne witraże. W świątyni przechowywane są relikwie św. Faustyny, św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Pawła II.

           Z zewnątrz budowla charakteryzuje się typową dla swojego okresu, niejednolitą, ale symetryczną bryłą, w której dominują strzeliste i spiczasto zakończone kształty wielościanów. Mury pokryte są jasnym kamieniem z dużymi, witrażowymi przeszkleniami, fasada główna o wysmukłym, wertykalnym rysunku zwieńczona jest wieżą, a całość przekrywa kontrastujący, czerwony dach. W otoczeniu kościoła znajdują się figury św. Faustyny, kardynała Stefana Wyszyńskiego i bł. Jerzego Popiełuszki.

           Co bardzo ważne, w 2003 r. – 3 lata po kanonizacji siostry Faustyny przez papieża Jana Pawła II – kościół pw. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej został podniesiony do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

                                    Opracowała Justyna Kozłowska

Grafika losowa