Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Krupem

Obecny kościół w Krupem to dawna cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Jana Teologa

           Wzniesiono ją około 1900 (według P. Cynalewskiej – Kuczmy około 1905), w 1945 została rekoncyliowana. W 1946 i 1965 przebudowano dachy i zwieńczenia.

           Świątynia jest murowana, została wybudowana w stylu neoruskim. W rzucie jest trójdzielna, nawa kwadratowa, prezbiterium węższe i niższe, zamknięte trójbocznie, z dwiema zakrystiami po bokach. Od frontu prostokątny przedsionek z wtopioną weń wieżą-dzwonnicą. Nawa nakryta jest dachem dwu-, prezbiterium wielospadowym, zakrystie dwupołaciowymi, wieża namiotowym, strzelistym.

           Według tego samego wzoru (nawiązywał on do cerkwi moskiewskich) około 1905 wybudowano też między innymi cerkiew w Sławatyczach. W dekoracji elewacji wykorzystano zestawienie czerwonej cegły z białym detalem, detal nawiązuje do wzoru w sposób uproszczony (płaskie aplikacje o geometrycznych kształtach, np. motyw łuku kokosznikowego i fryzu kaflowego).

           Na wyposażeniu kościoła są dwa krzyże procesyjne (rokokowy, z około połowy XVIII wieku, i barokowo-ludowy); obraz Wniebowzięcia NMP (koniec XVIII wieku); krucyfiks o charakterze rokokowym, zapewne XVIII-wieczny; dwa lichtarze cynowe z XVIII wieku.

                                                      Opracowała Marta Goździk

Źródła:

P. Cynalewska-Kuczma, Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem integracji z Imperium Rosyjskim, Poznań 2004

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, z. 8 – powiat krasnostawski, Warszawa 1960

Grafika losowa