Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Brzeźnicy Książęcej

Parafię w Brzeźnicy Książęcej erygowano w 1919

           Kościół został wybudowany w latach 1935 – 1940 według projektu Tadeusza Witkowskiego. Do rejestru zabytków wpisany w 1998.

          Jest on murowany, jednonawowy, z wysoką wieżą w elewacji frontowej. W dolnej części zdobiona jest ona geometryzującym ornamentem, nakryta neobarokowym hełmem. Architektura świątyni utrzymana w duchu modernizmu, pod wyraźnym wpływem elementów klasycyzujących.

           Na wyposażeniu są dwa ludowe krucyfiksy z XIX – XX wieku oraz dwa ozdobne krzyże, kute, żelazne.

                                                                       Opracowała Marta Goździk

Źródła:

H. Danczowska, Architekt Tadeusz Witkowski (1904-1986). Kalendarium życia i twórczości, Lublin 2009

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII, z. 11 – dawny powiat lubartowski, Warszawa 1976

 

Grafika losowa