Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Woli Gałęzowskiej

           Kościół został wybudowany w 1926 (poświęcenie w 1928) przez cieśli Jarosza i Franciszka Janików, według niedatowanego projektu M. Dąb[…]. Ufundowała go rodzina Przewłockich: Konstanty, jego żona Eleonora z Plater-Zyberków i ich córka Konstancja Wysocka. Najpierw stanowił filię parafii w Bychawie, od 1983 jest siedzibą samodzielnej parafii. Odnowiono go w 1970. W 1998 został powiększony poprzez zaszalowanie podcienia od frontu (według G. Ruszczyk być może jeszcze w 1970).

           Kościół jest drewniany, o konstrukcji słupowo – ramowej, oszalowany w układzie pionowym i poziomym. Według planu był posadowiony na fundamentach z pali dębowych (obecnie na podmurówce). Nawa jest prostokątna, pierwotnie z podcieniem od frontu (stanowił go oddzielny dwuspadowy dach wsparty na słupach z mieczami). Dzięki zaszalowaniu podcienia (przy tym jego dach został podwyższony i połączony z dachem nawy) wydzielono kruchtę. Prezbiterium jest węższe, zamknięte prosto, z boczną, prostokątną zakrystią. Otwory okienne i wejściowe prostokątne (okienne podwójne i trójdzielne). W szczycie od frontu znajdują się prostokątne, podłużne, trójdzielne okienka ujmujące obraz św. Antoniego Padewskiego.

           Dwuspadowy, dwukalenicowy dach nad nawą i prezbiterium kryty jest blachą. Nad nawą wznosi się czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę, z ostrosłupowym hełmem, również pokryta blachą (pierwotnie zarówno dach, jak i sygnaturka – wówczas z prześwitami – pokryte były gontem). Nad zakrystią jest dach trójspadowy, wejście do kościoła osłania daszek dwuspadowy.

           Wewnątrz kościół nakryty jest pozornym sklepieniem o przekroju trapezu, z fragmentami otwartej więźby rozporowo-zastrzałowej. Wyposażenie (ołtarz główny, boczne, chrzcielnica i ambona) oraz dzwonnica (metalowe słupy nakryte namiotowym dachem) są współczesne.

źródła:

M. Dębowczyk, Śladami Koźmianów, Przewłockich, Kowerskich, Bychawa 2003

G. Ruszczyk, Drewniane kościoły w Polsce 1918-39. Tradycja i nowoczesność, Warszawa 2001

Grafika losowa