Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski i św. Marcina w Grabówce

           Kościół ten został wzniesiony w latach 1928 - 1929 jako narodowy (polskokatolicki). W 1956 wszyscy mieszkańcy Grabówki przeszli na wyznanie rzymskokatolickie, wtedy utworzono tu filię parafii Księżomierz. Samodzielna parafia została erygowana w 1975.

           Kościół jest murowany z czerwonej cegły, jednonawowy. Prezbiterium nieco niższe i węższe od nawy, zakończone trójbocznie, przy nim niewielka zakrystia. Elewacje obiega wokół profilowany gzyms wieńczący. Okna w korpusie zakończone są półkoliście, z opaskami kształtowanymi w cegle nad częścią łukową. W szczytowej ścianie prezbiterium jest duży oculus. Korpus wzmocniony niewielkimi skarpami. Dachy są dwuspadowe (na prezbiterium zakończony trójbocznie), nad nawą wznosi się sygnaturka.

           Wyposażenie wnętrza zostało przeniesione w 1959 ze starego kościoła w Gościeradowie. Znajdują się tu trzy ołtarze, o charakterze barokowym (1. połowa XIX wieku). W ołtarzu głównym umieszczone są rzeźby św. Stanisława i Wojciecha biskupów (1. połowa XIX wieku) oraz obrazy Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstania (Katalog zabytków… notował jeszcze obraz Wniebowstąpienia tego samego autora …). Pochodzą one z 1. połowy XIX wieku (przypuszczalnie z około 1844), według tradycji zostały namalowane przez Tomasza Danielewicza, oficjalistę majątku Gościeradów. Trzeci obraz w ołtarzu głównym, przedstawiający Najświętszą Marię Pannę Królową Polski, pędzla Leszka Górskiego z Krakowa pochodzi z 1956.

           Tego samego autorstwa są obrazy w ołtarzach bocznych: św. Marcina, Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz na zasuwie św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Katalog zabytków… notował w ołtarzu bocznym lewym obrazy autorstwa Danielewicza: św. Mikołaja i św. Antoniego na zasuwie oraz obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około połowy XVIII wieku.

           Na chórze muzycznym znajdują się obrazy ołtarzowe: Chrzest Chrystusa w Jordanie, Przemienienie Pańskie i Wskrzeszenie Piotrowina, wszystkie z 1. połowy XIX wieku, również uważane za dzieło Danielewicza. W kościele znajduje się także feretron z obrazami św. Stanisława BM i św. Cecylii, także jego domniemanego autorstwa.

           Obok kościoła stoi murowana dzwonnica, nawiązująca do niego stylem. Jeden dzwon został wykonany w 1897 przez Grzędzińskiego z Włodzimierza Wołyńskiego, drugi z 1995 pochodzi z ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu.

źródła:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII, z. 9 – powiat kraśnicki, Warszawa 1961

M. Nasiadka, Powiat kraśnicki – leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

Grafika losowa