Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Blinowie

           Pierwotny kościół (filia parafii w Potoku Wielkim) został wzniesiony w połowie XVIII wieku staraniem ks. Tomasza Bożeńca Jełowickiego, scholastyka kijowskiego. Następny powstał w 1781 z fundacji Jana Jakuba Zamoyskiego, wojewody podolskiego. Parafia w Blinowie istnieje od 1782, została założona prawdopodobnie z inicjatywy Andrzeja Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego.

           Obecny kościół wzniesiono w latach 1871 – 1889 (według M. Nasiadki budowę ukończono w 1899), na miejscu wcześniejszych, z fundacji Maurycego Zamoyskiego.

           Jest on drewniany, oszalowany, jednonawowy. Nawę poprzedza niewielki przedsionek. Prezbiterium zakończone jest trójbocznie, przy nim zakrystia. Okna prostokątne, zamknięte łukiem ostrym.

           Ołtarze są drewniane, rokokowe (za M. Nasiadką). W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana Chrzciciela oraz rzeźby św. św. Piotra i Pawła z 2. połowy XVIII wieku. W ołtarzach bocznych obrazy św. Andrzeja i św. Franciszka. Chrzcielnica jest drewniana, rokokowa, ma pokrywę w kształcie korony z figurką św. Jana Chrzciciela. W kościele znajduje się poza tym obraz św. Michała Archanioła z 1. połowy XIX wieku oraz drewniana podstawa pod katafalk z 1785, fundacji Józefa Janika.

           Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica.

źródła:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII, z. 9 – powiat kraśnicki, Warszawa 1961

M. Nasiadka, Powiat kraśnicki – leksykon krajoznawczy, Kraśnik 2010

Grafika losowa