Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Babinie

           Kościół w Babinie został wybudowany w 1938 według projektu architekta Jerzego Siennickiego, w stylu nowoczesnym. Został konsekrowany 12 września 1949 roku przez biskupa Piotra Kałwę. Parafię erygowano w 1939. Podczas okupacji ukończono urządzanie kościoła i wybudowano plebanię. W 1950 zostały sprowadzone relikwie patrona.

           Kościół jest murowany, jednonawowy, przy świątyni kaplica. Posadzka została wykonana z płytek krzemionkowych.

          Wewnątrz znajdują się cztery dębowe ołtarze i 13-głosowe organy z 1882 zakupione od parafii bełżyckiej. W ołtarzu głównym umieszczone są obrazy św. Andrzeja Boboli i Najświętszego Serca Pana Jezusa, pędzla S. Dylewskiego. Po lewej stronie kościoła stoi ołtarz św. Franciszka z Asyżu, a po prawej MB Niepokalanie Poczętej. W kaplicy jest obraz MB Częstochowskiej, chrzcielnica drewniana z płaskorzeźbą św. Jana Chrzciciela (1946 rok).

           W kościele wmurowano dwie tablice. Jedna jest poświęcona żołnierzom AK z oddziału „Nerwy”, poległym na Lubelszczyźnie w 1944. Druga – pamięci żołnierzy AK z Babina i Radawczyka, poległych 25 lipca 1944 w akcji „Burza”.

          Obok kościoła wznosi się dzwonnica z szyn stalowych, nakryta daszkiem. Spiżowe dzwony zostały wykonane w 1966 roku, konsekrował je biskup Piotr Kałwa w 1969 roku.

           Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się nowa kaplica, liczne groby partyzanckie, między innymi prochy 25 żołnierzy AK z oddziału Wojciecha Rokickiego (polegli 7 VI 1944 roku w Pawlinie).

           Przy drodze do Strzeszkowic stoi najstarszy obok kościoła w Bełżycach zabytek w gminie – figura z piaskowca (kamienny krzyż z rozpiętym na nim Chrystusem) z 1646, do której w XIX wieku dobudowano kapliczkę.

źródła:

S. Jadczak, Bełżyce. Monografia miasta i gminy, [Lublin] 2002

Wieści Bełżyckie” 1998, nr 3

 

Grafika losowa