Dzisiejsza data:

Kaplica grobowa Smorczewskich w Żdżannem

           Na cmentarzu parafialnym znajduje się neogotycka (2. połowa XIX wieku) kaplica grobowa Smorczewskich, w XIX i XX wieku właścicieli dóbr Żdżanne.

           Jest murowana z cegły, nieotynkowana. Ma plan prostokąta, z owalnie zamkniętym prezbiterium. Dach jest dwuspadowy, nad prezbiterium zakończony odcinkiem stożka, pobity blachą.

           Na osi fasady znajduje się prostokątny otwór wejściowy z zamknięciem w ośli grzbiet, a nad nim ceglany gzyms powtarzający linię jego zamknięcia. Fasada ma uskokowy, schodkowy szczyt, wydzielony wąskim pasem i zwieńczony metalowym krzyżem. Na osi szczytu umieszczone jest ostrołukowe okienko z szeroką opaską nad częścią łukową, nad nią krzyż wyprofilowany z cegieł. Dekoracja z cegieł rozmieszczona po bokach szczytu powtarza jego schodkową linię. W elewacjach bocznych budynku znajdują się po dwa ostrołukowe okna i pilastry w osiach pomiędzy nimi oraz pas gładkiego gzymsu koronującego.

           Wyposażenie kaplicy stanowi kamienna mensa ołtarzowa, jest tu też wejście do krypty grobowej. Pierwotnie do kaplicy prowadziły (obecnie nieistniejące) dekoracyjne drewniane drzwi z herbem Smorczewskich, panopliami i pióropuszem z koroną.

źródła:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII, z. 8 – powiat krasnostawski, Warszawa 1960

A. Wawryniuk, Gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski. Historia, geografia, gospodarka, polityka, Chełm – Siennica Różana 2013

J. Żywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998

Grafika losowa