Dzisiejsza data:

Kapliczka w Dołhobyczowie

Przy drodze wyznaczającej północną granicę parku stoi neogotycka, murowana z cegły i otynkowana kapliczka z ludową figurą Matki Boskiej (1858).

           Jej fundatorem był być może ktoś z Rastawieckich. Na szerokim, kwadratowym postumencie wznosi się nieco węższy od niego cokół z datą budowy. Ma on formę czworobocznej wieżyczki z płycinami i trójkątnymi szczytami. Kapliczkę nakrywają skrzyżowane kalenicami dwuspadowe daszki. W miejscu ich przecięcia wyrasta pinakiel z krzyżem na szczycie.

Grafika losowa