Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pany i św. Michała Archanioła w Werbkowicach

Wieś Werbkowice po raz pierwszy wzmiankowana była w 1394.

            Parafialna cerkiew greckokatolicka została erygowana w 1690 przez Aleksandra Łaszcza i jego żonę Katarzynę z Firlejów. Kolejną św. Michała Archanioła (obecny kościół) wzniesiono około 1870 (według Katalogu Zabytków … w 1864) przez Antoniego Szydłowskiego. Około 1875 została ona zamieniona na prawosławną, w 1919 rekoncyliowana na kościół rzymskokatolicki (wraz z założeniem parafii). W okresie międzywojennym przebudowano wieżę i usunięto malowidła mające charakter prawosławny. W latach 1989 - 1997 wybudowano w Werbkowicach nowy, murowany kościół. Stary, drewniany w latach 2010 - 2014 został odnowiony z zewnątrz.

Jest on usytuowany na skraju wsi, orientowany, drewniany o konstrukcji wieńcowej, trójdzielny. Prostokątny babiniec w połowie długości przedzielony jest ścianą. W części frontowej znajduje się przedsionek, z wejściem na chór z jednej strony i składem sprzętów z drugiej. Część wschodnia babińca jest otwarta na nawę, nad nią znajduje się chór muzyczny. Szersza i dłuższa, kwadratowa nawa otwarta jest półkolistą tęczą na prezbiterium. Strop w nawie (na szerokości babińca i prezbiterium) podtrzymują po dwa słupy. Prezbiterium zamknięte jest trójbocznie, po jego obu stronach są zakrystie. Zakrystia od północy (większa) została dobudowana po 1950. Wewnątrz kościół nakryty jest stropami.

Na zewnątrz nad frontową częścią babińca wznosi się kwadratowa wieża nakryta ostrosłupowym daszkiem. Czterospadowy dach nad nawą zwieńczony jest wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Dach nad prezbiterium jest wielopołaciowy, nad zakrystiami pulpitowy, wszystkie dachy pokryte blachą. Wejście od frontu osłonięte jest gankiem na dwóch profilowanych słupach, nakrytych dwuspadowym daszkiem z trójkątnym szczytem. Ściany na zewnątrz oszalowane są poziomo deskami. Okna w nawie i babińcu zamknięte łukiem ostrym, we frontowej ścianie babińca, tuż nad gankiem okienko zamknięte półkoliście. Okna w zakrystii i prześwity dzwonne w wieży prostokątne.

Obok kościoła stoi drewniana, czworoboczna dzwonnica typu brogowego, z prostokątnymi, bliźniaczymi oknami w dole i prostokątnymi prześwitami dzwonnymi w górze.

źródła:

  1. J. Górak, Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim, Zamość 1984

  2. Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII – woj. lubelskie, z. 6 – powiat hrubieszowski, Warszawa 1964

Grafika losowa