Dzisiejsza data:

Dawny zajazd w Bełżycach

           Budynek pochodzi zapewne z przełomu XVIII/XIX wieku, być może z 1780 (to najstarszy przykład dawnej zabudowy Bełżyc). Miejscowa tradycja przesuwa jego powstanie na XVII wiek, podkreślając iż w tej ,,austerii” zatrzymywali się królowie polscy, między innymi Jan III Sobieski i August II. Budynek został zniszczony podczas pożaru w 1913 i odbudowany w 1914 roku. Obecnie to dom mieszkalny pod nr 29.

            Usytuowany jest szczytowo do północnej pierzei rynku, u zbiegu z ul. Kazimierską. Jest murowany z kamienia i cegły, otynkowany. Ma rzut wydłużonego prostokąta, parterowy, z sienią przejazdową na osi podłużnej. Wnętrze częściowo zostało przebudowane.

           W niektórych pomieszczeniach zachowały się sklepienia kolebkowe z lunetami a w sieni – uchwyty do wiązania koni. Dach jest trójpołaciowy.

źródła:

1. S. Jadczak, Bełżyce: monografia miasta i gminy, Lublin 2002

2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII - woj. lubelskie, z. 1 - powiat bełżycki, Warszawa 1960

Grafika losowa