Dzisiejsza data:

Dawny szpital żydowski w Białej Podlaskiej

            Szpital żydowski został wzniesiony w 1905 na działce, którą przekazał Szmul Piżyc. Utrzymywano go z wynajmu kamienicy ofiarowanej przez Tylę Berlin.

           W latach 1994 - 1996 został wyremontowany według projektu krakowskiej pracowni Archi-Plus. Obecnie mieści się tu Urząd Stanu Cywilnego i bialska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

            Budynek jest modernistyczny, murowany i otynkowany, dwukondygnacyjny. Elewacje przedziela wydatny gzyms kordonowy i obiega gzyms wieńczący. Elewacja frontowa jest jedenastoosiowa, z trójkondygnacyjnym ryzalitem pośrodku. Ryzalit, wraz ze szczytem zamkniętym łukiem wklęsło-wypukłym, dzielony jest lizenami. Budynek ma dwuspadowy dach, kryty blachą. Wnętrza zostały przekształcone.

źródła:

1. S. Jadczak, Biała Podlaska. Dzieje miasta i jego zabytki, Lublin 1993

2. Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII, z. 2 – powiat Biała Podlaska, Warszawa 2006

3. R. Soszyński, Parafia św. Anny w Białej Podlaskiej, opr. W. Kononow, Biała Podlaska 2007

Grafika losowa