Dzisiejsza data:

Dawne domy w Łęcznej

            Pozostałością XIX-wiecznej, unikalnej architektury z okresu jarmarcznej świetności miasta są domy zajezdne przy ul. 3 Maja i pl. Kanałowym.

           Są one drewniane, o czterospadowych dachach krytych blachą, każdy z ogromną sienią zajezdną (stanowiącą ponad trzecią część powierzchni budynku). W czasie jarmarków pełniły rolę kwater mieszkalnych i stajni.

            Do zabytkowych budynków mieszkalnych (choć został odnowiony) należy także dom przy ul. Krasnystawskiej 4. Wzniesiono go zapewne około połowy XIX wieku. Jest murowany z cegły i otynkowany, prostokątny. Wewnątrz dwutraktowy, nakryty stropem na zakład polski. Wzdłuż elewacji frontowej biegnie podcień wsparty na drewnianych (obecnie w jednej części budynku murowanych) słupach. Dach jest dwuspadowy, kryty blachą.

źródła:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, z. 10 – powiat lubelski, Warszawa 1967

E. Leśniewska, Zabytki Łęcznej. Bóżnica, „Merkuriusz Łęczyński” nr 5 (1990)

E. Leśniewska, Ratusz na przestrzeni wieków, „Merkuriusz Łęczyński” nr 6 (1993)

Powiat Łęczyński – przyroda, zabytki…, [teksty A. Mikołajko – Rozwałka i in.], Łęczna 2006

Grafika losowa