Dzisiejsza data:

Dawny Ratusz tzw. dom Mikołaja Reja w Rejowcu

            Przy rynku miejskim w Rejowcu znajduje się zabytkowy budynek mieszkalny – prawdopodobnie dawny ratusz, zwany też mylnie domem Mikołaja Reja. Został wybudowany zapewne w XVIII wieku, później był przekształcany. Restaurowany w XIX i XX wieku, gruntownie w 1950. Podczas ostatniego remontu odnowiono dach, wymieniono też stolarkę okienną i drzwiową.

Budynek jest klasycystyczny, murowany z cegły i otynkowany, parterowy z mieszkalnym poddaszem. Ma rzut głębokiego prostokąta. Elewacje obiega profilowany gzyms wieńczący, frontową poprzedza dwukolumnowy portyk toskański z 1. połowy XIX wieku, z trójkątnym, ogzymsowanym frontonem. Otwory okienne i wejściowe zostały częściowo przekształcone. Trójkątne, ogzymsowane szczyty boczne także są przekształcone. Południowo-wschodni narożnik budynku wspiera skośna skarpa (skarpa w drugim narożniku jest wtórna). Dach jest dwuspadowy, kryty blachą.

Wewnątrz układ trzytraktowy, z przelotową sienią na osi, która pierwotnie była sklepiona kolebkowo-krzyżowo (przekształcona w 1950). W środkowej części sieni arkada komina zbiorczego.

źródła:

1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII, z. 5 - powiat chełmski, Warszawa 1968

2. S. Korpysz, Z. Lubaszewski, Obiekty zabytkowe Chełma i powiatu chełmskiego: zabytki architektury i budownictwa, Chełm 2009

Grafika losowa