Dzisiejsza data:

Dwór w Droblinie

Od XVI wieku do połowy XIX wieku wieś Droblin była własnością Hinczów, potem Wężyków

           Pod koniec XIX wieku majątek należał do Przesmyckich, na początku XX wieku do Wacława Młodzianowskiego, w latach 1908 – 1921 do Nielubowiczów. Później przeszedł na własność państwa. Dwór został wybudowany po 1850 dla Wężyków, po 1921 adaptowany na potrzeby szkoły. Od 2011 jest w rękach prywatnych, został gruntownie wyremontowany i przekształcony.

           Budynek jest murowany z cegły i otynkowany, frontem zwrócony na południowy zachód, parterowy. Jego pierwotna część jest późnoklasycystyczna, na rzucie prostokąta, z płytkimi ryzalitami bocznymi od frontu. Fasada jest jedenastoosiowa, poprzedza ją czterokolumnowy portyk toskański zwieńczony trójkątnym, ogzymsowanym naczółkiem. Ryzality mają boniowane naroża, zwieńczone są schodkowymi szczytami. Otwór drzwiowy zamknięty jest półkoliście, okna prostokątne (w ryzalicie zachodnim podwójne, we wschodnim przekształcone), w profilowanych opaskach, nakryte odcinkami gzymsu.

           Pierwotna część elewacji bocznych jest trójosiowa. Elewacja tylna przekształcona, z dobudowanymi głębokimi, trójosiowymi ryzalitami (upodobnionymi stylowo do pierwotnego budynku) i przeszkloną werandą na osi. Dach naczółkowy z nowymi wystawkami, nad ryzalitami frontowymi dwuspadowe, kryte dachówką. Układ wnętrz został całkowicie przekształcony.

           Od frontu jest podjazd (z nowym, okrągłym gazonem) obsadzony szpalerem klonów, lip i kasztanowców. Od północy pozostałości parku z 2. połowy XIX wieku, ze stawem założonym na osi równoległej do dworu. Zachowały się trzy drzewa pomnikowe: dwie lipy drobnolistne i jesion wyniosły.

Źródła:

Gmina Leśna Podlaska – zarys historyczno-geograficzny…, opr. H. Maruszczak, Biała Podlaska 1995

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII, woj. lubelskie, z. 2 – powiat Biała Podlaska, Warszawa 2006

Grafika losowa