Dzisiejsza data:

Dwór w Sobieskiej Woli

           Na przełomie XVI i XVII wieku miejscowy dwór był wzmiankowany jako własność Marka Sobieskiego, wojewody lubelskiego

           Obecny wzniesiono w 1. połowie XIX wieku. Po 1831 zamieszkiwali go Stryjeńscy. Dwór został rozbudowany i przekształcony w 2. połowie XIX wieku i w XX wieku przez Rzewuskich.

           Budynek frontem zwrócony jest na południe, murowany z cegły i otynkowany, parterowy (z pięterkiem na osi), podpiwniczony. Ma rzut prostokąta, z dobudowanym od południa przedsionkiem. Od zachodu jest niewielki taras (dawniej również przedsionek), od tyłu weranda.

           Przedsionek ujęty jest dwiema półkolumnami. W elewacji bocznej na piętrze znajduje się żelazny, ozdobny balkon z otworem wejściowym na osi budynku, który zwieńczony jest falistym nadprożem. Elewacje wieńczy profilowany gzyms. Dach jest dwuspadowy, kryty blachą. Wnętrze ma układ dwutraktowy, z sienią i salonem no osi. W trzech pokojach znajdują się skromne, klasycyzujące kominki,

           Otaczający dwór park został założony w XVII lub XVIII wieku. Pierwotnie miał zapewne regularny układ kwater. Zachowały się okazy starych drzew, resztki szpalerów grabowych i aleja lipowa.

Źródła:

Dzieje gminy Rybczewice, red. L. Świetlicki, Rybczewice–Piaski–Lublin 1996

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII, z. 8 – powiat krasnostawski, Warszawa 1960

Grafika losowa