Dzisiejsza data:

Dwór w Krężnicy Okrągłej

Wieś była wzmiankowana po raz pierwszy w 1416.

           Przed 1606 jej ówcześni właściciele, Suchodolscy wybudowali murowany dwór alkierzowy. Zachowany do dziś zespół dworsko-parkowy pochodzi z XIX wieku. Drewniany dwór (parterowy, z gankiem) został wzniesiony przez Stanisława i Różę z Guzowskich Kuźnickich w końcu XIX wieku. Po nacjonalizacji w 1944 na terenie majątku ulokowano zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego. Dwór został przebudowany w 1956 i w 1970, potem sprzedany prywatnemu nabywcy.

           Murowany czworak pochodzi z około 1890, murowana obora (obecnie magazyn) z początku XX wieku. Zachowały się pozostałości parku założonego w XVI wieku, w XIX wieku przekształconego na krajobrazowy – około 60 drzew z grupą lip drobnolistnych o obwodzie 250 - 559 cm.

źródła:

S. Jadczak, Bełżyce. Monografia miasta i gminy, Lublin 2002

Grafika losowa