Dzisiejsza data:

Dwór w Strzelcach

Miejscowość Strzelce pojawia się w źródłach od 1477.

           Od XIX wieku była własnością Iżyckich, Poletyłów, Zamoyskich, Studzińskich, Wydżgów i Gutowskich. W 1937 folwark zakupiła rodzina Du Chateau z Hrubieszowa, która przebywała tam do 1942. Po II wojnie światowej majątek przejęło państwo. Dwór był wykorzystywany jako szkoła, został gruntownie przebudowany, z zatarciem cech stylowych. Obecnie nie jest użytkowany.

           Zespół składa się z dworu powstałego w latach 1908 – 1911 na bazie wcześniejszych budowli oraz otaczającego go parku. Dwór jest murowany, otynkowany, na rzucie prostokąta. Od zachodu w narożu północnym znajduje się aneks, od północy ganek. Elewacja frontowa jest siedmioosiowa, dach dwuspadowy.

          Dwór otacza park o powierzchni 2,6 ha (jedna trzecia dawnego obszaru), datowany na XIX wiek. Ma on pierwotny układ przestrzenny i jest jedynym w okolicy przykładem zieleni komponowanej o powiązaniach widokowych z otoczeniem. Zachował się okrągły gazon z nasadzeniami kasztanowca, jesionowo-lipowe aleje o kształcie podkowy oraz liczne szpalery drzew i okazy pomnikowe. Łącznie w parku rośnie około 400 drzew należących do czternastu gatunków.

           Zespół dworsko-parkowy został wpisany do rejestru zabytków w 1985.

źródła:

1. S. Korpysz, Z. Lubaszewski, Obiekty zabytkowe Chełma i powiatu chełmskiego. Zabytki architektury i budownictwa, Chełm 2016

2. A. Wawryniuk, Leksykon miejscowości powiatu chełmskiego, Chełm 2002

Grafika losowa