Dzisiejsza data:

Zespół dworsko-parkowy w Brzezicach

Dawny dwór wzniesiony zapewne w 1. połowie XIX wieku, powstał w miejscu starszego z okresu odrodzenia.

Dwór z XIX wieku

           Majątek ziemski w 1930 należał do Włodzimierza del Campo, w skład majątku wchodził między innymi dwór, oficyna, młyn, kuźnia, stajnie, obory, magazyn, spichlerz, oranżeria i lodownia. Do dziś zachowały się dwór, oficyna i park ze starym drzewostanem oraz pozostałości ogrodzenia z bramą z 1900 roku.

           Dwór ma kształt prostokąta, frontem zwrócony na wschód. Z tyłu domu na przełomie XIX i XX wieku dobudowano prostopadłe skrzydło.

           Budynek murowany z kamienia, otynkowany, parterowy z mieszkalnym poddaszem i piętrowym nieznacznym ryzalitem na osi od frontu. Dwutraktowy, wnętrze zostało przekształcone, w niektórych pomieszczeniach strop na belkach, w innych sufity. Ryzalit rozczłonkowany czterema pilastrami i zwieńczony trójkątnym szczytem, zapewne po przekształceniach w XIX/XX wieku.

Od południa wysunięty balkon na kolumnach. Dach mansardowy z naczółkami, kryty blachą.

Dawny budynek gospodarczy

           Wzniesiony prawdopodobnie w 1. połowie XIX wieku. Budynek murowany z kamienia, otynkowany, prostokątny, parterowy, podpiwniczony. Strop belkowany, dach naczółkowy, kryty gontem.

Park

           Wokół dworu i zabudowań gospodarczych pozostałości parku krajobrazowego z XIX wieku (z reliktami nasadzeń regularnych z XVIII wieku), z widocznym śladem po gazonie kwiatowym przy wejściu do budynku od strony północnej. W parku rośnie około 500 drzew, wśród nich kilkusetletni dąb, który niestety rozpadł się na trzy części, można tylko podziwiać jego potężne pozostałości.

           Od drogi BiskupicePiaski prowadzi droga dojazdowa dobrze zachowana aleja lipowa, składająca się z kilkudziesięciu wiekowych drzew.

źródła:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, z. 10 – powiat lubelski, Warszawa 1967

L. Świetlicki, Historie, biogramy, legendy i notki znad Giełczwi, Radomirki, Sierotki, Świdnik 2008

  • Informacje praktyczne: najbliższy hotel - Impressa

Grafika losowa