Dzisiejsza data:

Dwór w Oszczowie

            Został wzniesiony w 2. połowie XVIII wieku przez Bartłomieja Malewskiego, spalony w czasie II wojny światowej. Jego odbudowę prowadzono od 1957. Do końca XX wieku pełnił funkcję budynku szkolnego, dziś stanowi siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jest barokowy, murowany z cegły i otynkowany, frontem zwrócony na południowy wschód. Ma rzut prostokąta, z trójosiowymi ryzalitami pośrodku oraz jednoosiowymi po bokach. Tylny środkowy ryzalit jest trójboczny. Budynek jest parterowy (część środkowa piętrowa), z mieszkalnym poddaszem, częściowo podpiwniczony.

Elewacje frontowa i tylna są dziewięcioosiowe, narożniki ryzalitów ujęte pilastrami (te od tyłu dawniej były boniowane). Wszystkie ryzality zwieńczone są trójkątnymi szczytami (środkowe większymi), w tympanonie środkowego ryzalitu ogrodowego widnieje duży inicjał D. M. Dachy są nowe, zrekonstruowane w latach 1957 - 1959, mansardowe. Dawniej pobite były gontem, obecnie blachą. Otwory okienne są prostokątne, na piętrze ryzalitu frontowego zamknięte łukiem odcinkowym, w poddaszu zamknięte półkoliście.

Układ wnętrza jest dwutraktowy, symetryczny. Na parterze znajduje się sień i okrągły salon na osi, po bokach po dwa pomieszczenia oraz po dwa pomieszczenia w ryzalitach bocznych. Na piętrze jest pokój i salon. W jednym z pomieszczeń na parterze zachował się skromny, wczesnoklasycystyczny kominek. W salonie są dwie konchowe wnęki, jedna z nich zamurowana. Dwór otacza niewielki park.

źródła:

  1. Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VIII – woj. lubelskie, z. 6 – powiat hrubieszowski, Warszawa 1964

  2. Zabytki powiatu hrubieszowskiego, opr. D. Grzymała, J. Wojtiuk, Hrubieszów 2011

Grafika losowa