Dzisiejsza data:

Nowy cmentarz żydowski w Annopolu został założony przy obecnej ul. Radomskiej, na działce na planie prostokąta, o powierzchni 0,33 ha.

            Wacław Flisiński pisze, iż "nowy kierkut w Annopolu urządzono w polu poza miastem, między zabudowaniami ulicy Bóżniczej a zagajnikiem majątku Rachów". Nowy cmentarz został zniszczony podczas drugiej wojny światowej, a dewastacja postępowała także po wyzwoleniu (zachowało się 12 nagrobków).

            Autorzy "Księgi Pamięci Annopola" pisząc o cmentarzu, przytaczają opowieść o wydarzeniu z końca XIX wieku: "W 1895 roku w Rachowie i okolicy wybuchła zaraza. (....) Starsi gminy zebrali się w domu rabina i zgodnie ze starym zwyczajem postanowili zapobiec epidemii żeniąc na cmentarzu dwójkę młodych ludzi. Para, syn rybaka i córka dozorcy cmentarza, pobrała się na terenie nowego cmentarza. Stawili się tam wszyscy Żydzi z miasta. (....) Wkrótce potem niebezpieczeństwo zarazy zostało zażegnane".

            K. Bielawski: „W ostatnich latach na cmentarzu wykonano prace restauracyjne. Nekropolia została uporządkowana i ogrodzona metalową siatką. Na osi bramy wzniesiono skromny pomnik, poświęcony ofiarom Holocaustu. Na filarze z cegieł umieszczono tablicę z napisem o treści: "Ku czci annopolskich mężczyzn, kobiet i dzieci, zamordowanych przez niemieckich morderców podczas drugiej wojny światowej". Wśród traw można odnaleźć nieliczne nagrobki lub ich fragmenty. Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 408/89”.

Bibliografia:
W. Flisiński "Wspominki rachowskie"
M. Buber "Opowieści chasydów"
A. Trzciński "Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie"
M. Florek "Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Województwo tarnobrzeskie"
"Księga Pamięci Annopola"

Grafika losowa